Historia Fundacji

Fundacja Rozwoju Innowacji Społecznych została utworzona (wpis do KRS dnia 13.03.2015)  jako Fundacja Bydgoski Klaster Technologii Multimedialnych, przez Fundatorów: Łukasza Glińskiego i Jacka Kusia, którzy też objęli funkcje – odpowiednio: Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Fundacja początkowo zamierzała wspierać innowacje w dziedzinie wytwarzania i upowszechniania informacji i programów telewizji internetowej, zwłaszcza dotyczących sportu amatorskiego i szkolnego. Ponieważ jednak nie udało się zebrać środków finansowych na realizację tych działań, przez 3 lata Fundacja nie była aktywna.

W grudniu 2018 roku został zmieniony zarząd fundacji oraz jej nazwa. Nowy zarząd – w osobie prezesa, Michała Majcherka, zamierza aktywnie realizować misję fundacji i cele nałożone przez fundatorów, szczególnie w zakresie innowacji społecznych, wykorzystując do tego swoje doświadczenie w biznesie, administracji publicznej, organizacjach pozarządowych i na uczelniach wyższych. Działalność Fundacji w założeniu ma wypełnić istotną lukę między ofertą biznesową firm a ofertą działalności charytatywnej organizacji pozarządowych.