KRS, NIP, REGON, Rachunek bankowy

KRS: 0000548486

NIP: 5542928474

REGON: 361009910

Rachunek bankowy:


Dane do faktury:

Fundacja Rozwoju Innowacji Społecznych

86-070 Wałdowo Królewskie, ul. Wyzwolenia 2

NIP: 5542928474