Michał Majcherek – Prezes Zarządu

Od 1993 r. zawodowo specjalizuje się w zarządzaniu i finansowaniu rozwoju organizacji, od 2010 r. koncentruje się na wspieraniu innowacyjności firm i współpracy biznesu z jednostkami naukowymi. Zbierał doświadczenia na różnych stanowiskach (w tym dyrektorskich) w krajowych i międzynarodowych korporacjach finansowych (14 lat), administracji rządowej (2 lata), organizacji pozarządowej (5 lat), uczelni publicznej (4 lata) oraz prowadząc własną firmę doradczą – Biuro Innowacji Gospodarczych.

Pełni funkcję Dyrektora Platformy Przedsiębiorczości Akademickiej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, gdzie wykłada też przedmioty związane z ekonomią i zarządzaniem. Jest współzałożycielem i prezesem (od 2014 r.) Agro Klastra Kujawy – Stowarzyszenia Na Rzecz Innowacji i Rozwoju – organizacji zrzeszającej firmy oraz jednostki naukowe działające w sektorze produkcji żywności oraz maszyn i urządzeń dla rolnictwa i przetwarzania żywności. Oprócz tego jest członkiem Zarządu (od 2015 r.) i Rady Naukowej (od 2017 r.) Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy.

Autor i współautor kilku publikacji naukowych.

Wraz z zespołem w okresie od 2010r. pozyskał i realizował na rzecz różnych instytucji projekty związane ze wspieraniem innowacyjności i współpracy nauka-biznes, dofinansowane z budżetu UE na kwotę ponad 70 mln zł.

Ukończył w 1997 r. studia magisterskie na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a w 2017 r. na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy obronił pracę doktorską dotyczącą wykorzystania biomasy jako odnawialnego źródła energii.